Workshop pro studenty středních škol

Dne 22. 10. 2014 byl v rámci projektu Edu2work realizován jednodenní workshop pro studenty Slovanského gymnázia z Olomouce v oblasti Jesenicka. V rámci workshopu studenti měli možnost navštívit sídlo Euroregionu Praděd, kde proběhla prezentace jednotlivých aktivit, brainstorming a skupinová práce studentů zaměřená na území Euroregionu. Součástí workshopu byla exkurze s terénními aktivitami zaměřené na potenciálně prosperující i rozvinuté lokality, disponující potenciálem pro rozvoj svých aktivit v rámci přeshraničního regionu (s dopadem na trh práce). Jednalo se o lokalitu bývalých Rudných dolů ve Zlatých Horách, nyní sloužící pro speleoterapii, dále potom o jeskyně Na Špičáku. Na vybraných lokalitách studenti plnili zadané úkoly.

Fotogalerie:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".