jeseniky01.jpgjeseniky02.jpgjeseniky03.jpgjeseniky04.jpgjeseniky05.jpgjeseniky06.jpgjeseniky07.jpgjeseniky08.jpgjeseniky09.jpgjeseniky10.jpgjeseniky11.jpg

O projektu

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Główny Instytut Górnictwa Katowice byli řešiteli projektu CZ.3.22/2.3.00/12.03373: Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce (Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy), který byl realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (Cíl 3 / Cel 3).

Tento projekt probíhal od dubna 2013 do června 2015. Projekt si kladl několik základních cílů a byl realizován v několika rovinách.

Projekt se zaměřil na výzkum vývoje prostorové diferenciace vybraných socio-ekonomických problémů regionu, zejména ve vztahu k trhu práce. S výsledky byli seznámeni studenti, odborná i laická veřejnost prostřednictvím konferencí, workshopů a seminářů. Byla  podpořena vzájemná setkávání českých a polských studentů vyšších ročníků SŠ, kteří se atraktivní formou seznámili s aktuálními problémy trhu práce v regionu.

Rádi bychom přispěli k zeslabení bariérového efektu státní hranice a napomohli k rozvoji funkčních víceúrovňových vazeb v regionu. Výsledky projektu budou dostupné na jeho internetové stránce (a také na sociálních sítích), došlo k inovaci a vzniku nových předmětů na univerzitách, společným terénním cvičením a projektové výuce realizované na středních školách.Proběhla  série setkání s odborníky k otázkám přeshraničního trhu práce. Na jejich základě vznikl analytický materiál, jehož obecnou část bude možné aplikovat na celém úseku česko-polské hranice.

Byli bychom velmi rádi, aby v modelovém území okresů Jeseník, Bruntál a powiatů Nysa a Prudnik došlo ke vzniku sítě středních a vysokých škol, veřejných institucí (regionální úřady práce), orgánů samospráv (obce, sdružení obcí) a neziskových organizací, veřejných institucí (sdružení obcí, rozvojové agentury, muzea atd.). Bylo postupně realizováno několik pracovních setkání expertů (lidí zainteresovaných v problematice pohraničí, zástupců výše zmíněných institucí z obou stran státní hranice).

Výstupy z projektu můžete nalézt v jednotlivách sekcích na webové stránce projektu.

 


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".