Nezaměstnanost k 31.12. 2013

Míra nezaměstnanosti v jednotlivých ORP v okresech Brunát a Jeseník si můžete prohlédnout v jednoduchých mapových kompozicích (formát *.jpg) nebo v tabulkovém formátu (formát *.xlsx).
(Pramen: MPSV, autoři: Václav Toušek, Zdeněk Opravil, Petr Kladivo)

Míra nezaměstnanosti v obcích okresech Jeseník a Bruntál k 31.12 2013
(tabulková část .xls - srovnání dat 2012 a 2013, podle jednotné metodiky)

Mapa ORP v okrese Bruntál (*. jpg)

Mapa ORP v okrese Jeseník (*. jpg)

Tabulka pro ORP v okrese Bruntál a Jeseník (*. xlsx)

Nezaměstnanost k 31.12. 2012

Míra nezaměstnanosti v obcích okresu Jeseník a Bruntál k 31. 12. 2012

(zdroj: MPSV, autoři: V. Toušek, Z. Opravil, P. Šimáček)

(formát *.xlsx)

(formát *.jpg)

Nezaměstnanost

 

 

LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".