Den česko-polské spolupráce, Olomouc, 15. 6. 2015

V pondělí 15. června 2015 se v prostorách Přírodovědecké fakulty uskutečnil DEN ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE.
Jednalo se o akci, která byla primárně určena studentům středních škol. Akce se zúčastnili studenti Slovanského gymnázia v Olomouci a studenti Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Na akci byli rovněž přizvání i experti, kteří se zabývají problematikou přeshraniční spolupráce. Představení přeshraniční spolupráce z krajské úrovně představila Ing. Jana Olivíková z Odboru strategického rozvoje kraje, Olomouckého kraje. Pricipy, fungování a hlavní role Euroregionu Praděd studentům pak představit Ing. Zdeněk Jarmar.
V rámci workshopu rovněž došlo i aktivnímu zapojení českých a polských studentů. Studenti představili informace o městě Olomouci o Nyse,
o jejich škole a také o možnostech spolupráce.

Více na:

https://www.facebook.com/edu2work/posts/672650022836637

Workshop pro studenty středních škol

Dne 22. 10. 2014 byl v rámci projektu Edu2work realizován jednodenní workshop pro studenty Slovanského gymnázia z Olomouce v oblasti Jesenicka. V rámci workshopu studenti měli možnost navštívit sídlo Euroregionu Praděd, kde proběhla prezentace jednotlivých aktivit, brainstorming a skupinová práce studentů zaměřená na území Euroregionu. Součástí workshopu byla exkurze s terénními aktivitami zaměřené na potenciálně prosperující i rozvinuté lokality, disponující potenciálem pro rozvoj svých aktivit v rámci přeshraničního regionu (s dopadem na trh práce). Jednalo se o lokalitu bývalých Rudných dolů ve Zlatých Horách, nyní sloužící pro speleoterapii, dále potom o jeskyně Na Špičáku. Na vybraných lokalitách studenti plnili zadané úkoly.

Fotogalerie:

Vidnava - společný česko-polský workshop pro studenty středních škol

Jak úspěšně podnikat v pohraničí, jaké nápady a jaká odvětví podpořit aneb proč utíkat z regionu, který svůj potenciál má? Nad těmito otázkami se v probíhajícím školním roce společně zamýšleli čeští a polští středoškoláci z Jeseníku a Prudniku, inspirací jim byly workshopy a exkurze, kterých se zúčastnili.

Studenti za podpory svých vyučujících a pod vedením vysokoškolských studentů a pedagogů zpracovali ve smíšených česko-polských týmech pět zajímavých business plánů. Jejich finální verzi představili 7. 4. na semináři v Prudniku odborníkům – zástupcům Okresní hospodářské komory v Jeseníku, podnikatelského inkubátoru v Prudniku, starostům a dalším zainteresovaným lokálním aktérům.

Součástí semináře bylo i hlasování o nejlepší projekt, jehož autoři získali hodnotné ceny. Drobnými předměty byli nakonec odměněni všichni studenti, kteří se díky realizovaným aktivitám dozvěděli nové informace o regionu, ve kterém vyrůstají, a naučili přemýšlet v přeshraničním kontextu.

Celá akce, která byla organizována Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty v Olomouci a polskými partnery, se setkala s úspěchem a řadou ohlasů, podle kterých by si většina z prezentovaných projektů zasloužili realizaci. Návrhy podnikatelských záměrů si můžete prohlédnout na webu Edu2work (edu2work.upol.cz).

Veškeré aktivity probíhají v rámci projektu "Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce“ (CZ.3.22/2.3.00/12.03373), na kterém spolupracuje Univerzita Palackého v Olomouci s Olomouckým krajem.

Prezentace:

Cvalem přes hranice (formát *.pptx)

Ekofarma Algo (formát *.pptx)

Hradiště Vidnava (formát *.ppt)

Only Risk (formát *.pptx)

Slezia Wear (formát *.ppt)

Fotogalerie:

Studenti z česko-polského pohraničí pokračují v tvorbě společných "podnikatelských záměrů"

V říjnu loňského roku jsme vás informovali o tom, jak středoškolští studenti zpracovávají v česko-polském pohraničí "podnikatelské záměry" resp. "business plány". Na workshopu organizovaném na podzim roku 2013 Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci měli studenti škol z Jeseníku a Prudniku možnost seznámit se s pozitivními projekty, úspěšnými podniky či aktivitami v pohraničí a získané znalosti a zkušenosti promítnout do tvorby vlastních, originálních podnikatelských záměrů.

Pět smíšených česko-polských týmů po šesti středoškolácích představilo 28. ledna na workshopu v Prudniku prvotní vypracované materiály, které byly diskutovány s vysokoškoláky z UP v Olomouci, vyučujícími a odborníky na regionální rozvoj. Témata projektů jsou zajímavá, např. se jedná o textilní podnik s výrobou produktů z technického konopí, realizaci společné česko-polské ekofarmy s restaurací, oživení hipostezek v regionu aj. 

Dalším cílem je zkvalitnění těchto podnikatelských záměrů, jejichž finální verze bude prezentována počátkem dubna na závěrečném workshopu za účasti představitelů české i polské hospodářské komory, starostů příhraničních obcí a zástupců soukromého sektoru. Veškeré aktivity probíhají v rámci projektu "Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce“ (CZ.3.22/2.3.00/12.03373).

Prezentace:

Team_Hrochova_Ekofarma

Team_Motuz_SilesiaWear

Team_Novotna_Stredovek_1a

Team_Novotna_Stredovek_2

Team_Sperk_ExtremeSports

Team_Tomas_hipostezky

Fotogalerie:

Studentské podnikatelské záměry s přeshraničním efektem

Studentské podnikatelské záměry s přeshraničním efektem

1) Centrum pro extrémní sporty, vedoucí skupiny a vedoucí aktivity Jan Šperk

Zapojení studenti:

Jméno Příjmení Škola
David Gówa Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Wojciech Dynysink Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Yoana Jedličková ?
Zuzana Sitarčiková Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník
Jana Uhlířová Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník
Tereza Krylová Gymnazium Jeseník

 

 

 

 

 

 

Cílem tohoto záměru je vytvořit centrum aktivit spojených s adrenalinovým sportovním vyžitím. Snahou je maximálně využít vlastností terénu v oblasti Jeseníků, Zlatých hor a případně i jezer na polské straně. Dále bude snaha využít již vybudované infrastruktury v podobě sjezdovek, které by tak mohly plnit další funkci i v letní sezóně, popř. prostor bývalých dolů.  Další myšlenkou je navázat na už zaběhnuté Rychlebské stezky a nabídnout vyznavačům adrenalinové zábavy nové možnosti vyžití v jejich blízkosti. Díky vlastnostem terénu a existenci další infrastruktury je pak možné náklady směřovat především do vybavení a na samotný průběh činností.

2) Ekofarma s restaurací, vedoucí skupiny Jana Hrochová

Zapojení studenti:

Jméno Příjmení Škola
Radek Ambrož Gymnázium Jeseník
Marek Blaha Gymnázium Jeseník
Adriana Beňová Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník
Ondřej Kocourek Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník
Jagoda Gospodarczyk Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
Marta Pietryka ?

         

 

 

 

 

 

Téma ekofarma s restaurací představuje dvě ekofarmy, a to jednu na české straně a druhou na polské straně, které umožňují chov a pěstování vybraných surovin ekologickým způsobem.  Přičemž česká ekofarma se zaměřuje na chov a polská ekofarma na pěstování z důvodu vhodnějších podmínek. V oblasti česko-polských hranic je lokalizována restaurace, kde se suroviny z ekofarem zpracovávají v chutná ekologická vybraná česká a polská jídla.

3) Koňská turistika (návaznost na hipostezky Bohdany Krzystkové v Černé Vodě), vedoucí skupiny Martin Tomáš

Zapojení studenti:

Jméno Příjmení Škola
Bartek Różański Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Karol Gacek Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Matouš Kachtík Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník
Kasia Bujakiewicz Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
Šimon Dostál Gymnázium Jeseník
Jakub Palovčík Gymanázium Jeseník

   

 

 

 

 

 

Jedná se o rozšíření stávajících hipostezek z Černé Vody přes polskou hranici směrem na Nyské a Otmuchowské jezero.

Projekt má:
- vycházet ze stávajících terénních podmínek a reality v daném území
- neměl by vyžadovat příliš velkou finanční investici (využívat především dostupné přírodní zdroje, atd.)
- měl by v sobě zahrnovat přehraniční spolupráci a využití potenciálu obou sousedů
- vytvořit nová pracovní místa
 
Jednalo by se o propojení stezek na polskou stranu, kde by se dalo využít potenciálu cestovního ruchu kolem dvou polských jezer, kde by se nacházely stáje a příslušenství pro koně a rekreační zařízení pro turisty.

4) Produkce bio oblečení a textilu (technické konopí, celulóza), vedoucí skupiny Ladislav Motúz

Zapojení studenti:

Jméno Příjmení Škola
Alexandra Zemanová Gymnázium Jeseník
Anna Janíková Gymnázium Jeseník
Michal Dobeš Gymnázium Jeseník
Natalia Kurmanska Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Monika Kramarz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Oskar Gajewski Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik

Struktura projektu:

Projekt je zaměřený na textilní průmysl. Přesněji se jedná o vybudování textilního závodu, který bude produkovat bio-oblečení z přírodních produktů jako konopí nebo celulóza. Součástí podnikatelského plánu by mělo být i vybudování profesionální pěstírny konopí v pohraniční oblasti (pravděpodobně v Polsku), pro zásobování podniku materiálem. V úvahu připadá lokalizace závodu do starého průmyslového brownfieldu v Jeseníku.

Realizací projektu vznikne v pohraničí nezanedbatelné množství nových pracovních míst s různými profesními nároky (pěstitelé, dělníci, návrháři oblečení apod.).

5) Středověké aktivity (využití hradu, zážitková turistika), vedoucí skupiny Jitka Novotná

Zapojení studenti:

Jméno Příjmení Škola
Aneta Globisz  Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
Monika Sobota  Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
Karol Łuć  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Marlena Kocinga  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Prudnik
Jan Stejskal  Gymnázium Jeseník
David Partsch  Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník
Radka Hronová  Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník

 

 

 

 

 

 

 

Skupina se zaměří na zážitkový cestovní ruch (středověké aktivity). Cílem našeho zájmu bude využít zřícenin hradů na polské a české straně. Místa by byla spojena naučnou stezkou, kde by probíhaly středověké aktivity, včetně aktivit pro malé děti. V pravidelných časových intervalech by bylo setkání zájemců a nadšenců o středověk z obou zemí. Dále bychom chtěli vystavět středověkou krčmu na hranici CZ-PL a součástí by byl dobový doprovodný program, popřípadě ubytovací kapacity. Lokalizace projektu by byla v oblasti Javorníku (Rychlebský hrad, Pustý zámek).

 E-LEARNING (GEOMOODLE):

http://geomoodle.upol.cz/course/view.php?id=154

Další články...

  1. Prezentace
  2. Tisková zpráva

LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".