Evropské seskupení pro územní spolupráci Tritia, Český Těšín, 6. 3. 2015

Dne 6. 3. 2015 pracovníci projektového týmu ve složení Pavel Ptáček, Pavel Roubínek, Annia Pilch podnikli služební cestu do Českého Těšína. Cílem cesty bylo pracovní jednání s ředitelkou ESUS (Evropské seskupení pro územní spolupráci) Tritia. Obsahem jednání byl rozvoj nové spolupráce s ESUS v rámci řešení projektu, konzultace a řešení náplně závěrečné konference.

Více o ESUS Tritia:

http://www.egtctritia.eu/cz/home

Seminář s experty, Prudnik, 21. 5. 2015

Ve dne 21.5.2015 se v rámci projektu "Edu2work" (Spolupráce škol a veřejných institucí v česko–polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce, CZ.3.22/2.3.00/12.03373) uskutečnil seminář s experty, který se konal v sídle Starostwa Powiatowego w Prudniku. Cílen semináře bylo dosažení souladu strategických cílů v přeshraniční spolupráci. Výsledky workshopu a seminářů s experty budou zapracovány do konečných strategických doporučení, které budou součástí i závěrečné publikace v rámci projektu.

https://www.facebook.com/edu2work/posts/652920644809575

Mezinárodní workshop Jeseník, 26. - 27. 2. 2015

Ve dnech 26. až 27. 2. se v rámci projektu Edu2Work konalo v zimní zahradě Priessnitzových léčebných lázní pracovní setkání expertů z česko-polského pohraničí. Jednalo se o dvoudení mezinárodní workshop "Strategie rozvoje česko-polského pohraničí: společné výzvy v oblasti vzdělávání a trhu práce. Akce se zúčastnilo přes 50 expertů z obou stran hranice. Na úvod workshopu dr. Ptáček představil základní cíle projektu a dr. Bondaruk seznámil přítomné s výsledky analýz projektu - STEEP a DELPHI metoda, včetně aktuálního stavu přípravy strategie přeshraničního regionu. Odpolední část byla věnována jednáním v pracovních skupinách.  Jednání tematických pracovních skupin (vzdělávání, podnikání a trh práce, infrastruktura, cestovní ruch a životní prostředí) doplnily i tematicky zaměřené prezentace, např. Ing. Klímy z Královehradeckého kraje, který osvětlil tematiku ESÚS (Evropské seskupení pro územní spolupráci). Páteční program byl ve znamení shrnutí výsledků v pracovních skupinách.

Fotogalerie:

Seminář s experty, Prudnik, 8. 12. 2014

Ve spolupráci instutucí Główny Instytut Górnictwa z Katowic a Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce v česko-polském pohraničí“ akronym „Edu2work“, který je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, se konalo další setkání s experty. Akce proběhla 8. 12. 2014 v sídle Euroregionu Praděd. Cílem semináře bylo seznámení s průběžnými výsledky šetření Delphi, které byly doplněny diskuzí nad současnými problémy pohraničí.

https://www.facebook.com/edu2work

Prezentace Město Albrechtice 14.11.2014

Místní akční skupiny v česko-polském pohraničí se sešly s dalšími aktéry k rozvoji spolupráce

Dne 14. listopadu 2014 proběhlo v klubovně ZŠ Města Albrechtice setkání zástupců místních akčních skupin z ČR a Polska, starostů, představitelů Euroregionu Praděd, zástupců Národní sítě MAS ČR, pracovníků Úřadu maršálka Dolnoslezského vojvodství, Olomouckého kraje a dalších regionálních aktérů.

Akce byla organizována Univerzitou Palackého v Olomouci, resp. katedrou geografie, v rámci projektu Cíl 3: CZ.3.22/2.3.00/12.03373: Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce (Edu2Work).

Cílem akce bylo sdílení zkušeností s přeshraničními projekty MAS, navázání a rozvoj stávající spolupráce ve smyslu budoucího lepšího rozvoje přeshraničních aktivit a to i s dopadem na místní trh práce. O zájmu o dané téma svědčí hojná účast více než 40 osob z obou stran hranice. Účastníci přijeli z velké dálky, mj. od Krkonoš až po Bohumín.

Akci zahájil Mgr. Pavel Roubínek, který v krátkosti představil projekt Edu2Work, poděkoval zúčastněným a vyjádřil přesvědčení o smysluplnosti takovýchto setkání.

Úvodní referát s tématem komunitně vedeného místního rozvoje pronesla Mgr. Olga Špiková, tajemnice Národní sítě MAS ČR, věnovala se zejména aktuálnímu stavu přípravy na nové plánovací období EU z pohledu MAS v ČR, zmínila i možnosti přeshraniční spolupráce MAS.

Na Olgu Špikovou navázal Radosław Roszkowski, předseda okresního úřadu (powiatu) Prudnik a předseda polské části Euroregionu Praděd. Vyjádřil potěšení nad hojnou účastí, jakož i zájem o aktivity MAS, které Euroregion v budoucnu rád podpoří. Zazněla myšlenka problematického nacházení partnerů pro polské gminy, které v rámci Euroregionu nenachází odpovídající partnery na české straně (české obce jsou příliš malé). České MAS by mohly v budoucnu figurovat i jako partneři polských gmin v rámci projektů Euroregionu.

Komunitně vedený místní rozvoj v Polsku, aktuality a novinky představil Andrzej Soliński, pracovník oddělení rozvoje venkova maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství. V souvislosti s jeho referátem se rozproudila zajímavá diskuse o možnostech vzájemné spolupráce.

Před přestávkou na kávu a neformální diskusí s navazováním partnerství zazněly ještě dva příspěvky. Promluvil Ing. Zdeněk Jarmar, vedoucí sekretariátu české části Euroregionu Praděd a představil dotační možnosti v období let 2014-2020 prostřednictvím Euroregionu. Na něj navázala Ing. Marie Šafářová z Krajského úřadu Olomouckého kraje, která představila dotační možnosti a možnosti spolupráce v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2014-2020.

Po přestávce se ujal slova zástupce KS NS MAS Olomouckého kraje, který představil program Central Europe 2020 a jeho hlavní prioritní osy. Po praktické ukázce internetové aplikace se rozproudila diskuse k jednotlivým bodům programu i k Central Europe. Zaznělo závěrečné poděkování a proběhlo vzájemné předání kontaktních údajů. Někteří z účastníků setrvali i po ukončení akce v diskusi k připravovaným společným aktivitám.

Za organizátora akce, Univerzitu Palackého v Olomouci vyjadřuji potěšení nad hojnou účastí a dovolím si tvrdit, že akce měla úspěch a pomůže v rozvoji pohraničního regionu. Závěrečný dík patří mj. i Piotru Bąkovi, pracovníku polské části Euroregionu Praděd, který byl velmi aktivní a pomohl v šíření informací o přípravě akce na polské straně.

Z akce bude k dispozici videozáznam, který bude společně s veškerými prezentacemi zveřejněný na webu projektu http://edu2work.upol.cz/

Za organizátory Mgr. Pavel Roubínek, 18. 11. 2014

Prezentace:

1 Roubínek úvod

2 Špiková CLLD ČR

3 Soliński LGD

4 Jarmar Euroregion

5 Šafářová opps čr-pr 2014-2020

6 Hošek Central Europe

7 Interreg Europe

Město Albrechtice MAS

Město Albrechtice spotkanie LGD

Fotogalerie:


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".