Anketa DELPHI

V rámci probíhajícího projektu s názvem:  Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce (Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko – polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy, CZ.3.22/3.2.00/12.03373), který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 20013 „Překračujeme hranice“, Vás srdečně zveme k účasti na průzkumu ankety DELPHI.

 

Anketa DELPHI na GoogleDocs

 

Cílem této ankety je poznat Váš názor na problémy a možnosti rozvoje přeshraničního regionu a zhodnotit, jaké aktivity jsou nezbytné k tomu, aby se současná situace na trhu práce zlepšila.

Anketa DELPHI je připravena i v elektronické verzi jak v polštině tak češtině - níže uvedené odkazy. Dotazník je možné vyplnit až do 14. prosince 2014.

Děkujeme za spolupráci


LogoCZPL
LogoUPOL PrF GIG

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice".